Badania lekarskie

Możliwość wykonania niezbędnych do zrobienia prawa jazdy badań lekarskich u nas w cenie

200 zł

Aby otrzymać prawo jazdy, kandydat musi przejść określone badania. Ich zakres jest zależny od tego, o jakiej kategorii mowa.

Badanie kandydatów na prawo jazdy Warszawa

Każda osoba w trakcie kursu na prawo jazdy musi przejść badania lekarskie. Mają one na celu wykazanie, że przyszły kierowca nie ma żadnych problemów natury medycznej, które utrudniłyby lub uniemożliwiły jazdę samochodem lub innym pojazdem.

Badanie zwykle polega na wywiadzie dotyczącym przyjmowanych leków czy dolegliwości kandydata, a także na badaniach słuchu oraz wzroku. Lekarz ma także za zadanie ocenić jak jest stan psychiczny pacjenta.

Badanie jest zwykle bardzo krótkie. W żadnym wypadku nie należy się go obawiać. Jeśli lekarz wykryje jakiej nieprawidłowości lub będzie miał wątpliwości może dodatkowo wpisać skierowanie na specjalistyczne badania. Jednak jest to bardzo rzadka sytuacja i zwykle kandydat na kierowcę otrzymuje stosowne zaświadczenie od razu.

Badania lekarskie w przypadku kierowców są ważne przez 15 lat. W niektórych sytuacjach okres ten może być nieco krótszy. Jest to zależne od takich czynników jak wiek kierowcy, jego stan zdrowia czy kategoria prawa jazdy. Badania trzeba też powtórzyć jeżeli dojdzie do zatrzymania prawa jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. 

Gdzie można przeprowadzić badania lekarskie dla kierowców?

Badania lekarskie dla kierowców mogą być przeprowadzone przez lekarzy, którzy posiadają do tego stosowne uprawnienia. Można przeprowadzić je we własnym zakresie, ale kursanci OSK Aurinko w Warszawie mogą przeprowadzić je u nas w cenie 200 zł.