egzamin na prawo jazdy

Jak wyglądają egzaminy państwowe na prawo jazdy?

Prawo jazdy zapewnia mobilność i niezależność. Aby kierować samochodem, musisz najpierw przejść kurs i zdać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Dowiedz się, jak wygląda egzamin państwowy.

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy

Trwa 25 minut i odbywa się w sali egzaminacyjnej wyposażonej w stanowiska z komputerami. Pytań jest 32:

  • 20 dotyczy wiedzy podstawowej, dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym – są to pytania typu TAK lub NIE,
  • 12 dotyczy wiedzy specjalistycznej, związanej z kategorią, którą zdajesz – są to pytania typu A, B, C.

Aby zaliczyć część teoretyczną egzaminu na prawo jazdy, kandydat musi uzyskać 68 punktów na 74 możliwych.

Egzamin praktyczny na prawo jazdy

Trwa co najmniej 25 minut i obejmuje zadania na placu manewrowym oraz na drodze publicznej. Sprawdza praktyczne umiejętności kandydata oraz jego zachowanie w naturalnym środowisku za kierownicą.

Wśród zadań na placu manewrowym są:

  • wiedza na temat budowy pojazdu – 2 pytania dotyczące świateł oraz poziomu płynów eksploatacyjnych,
  • przygotowanie samochodu do jazdy m.in. ustawienie fotela, lusterek, zapięcie pasów, włączenie świateł,
  • manewry: ruszanie i jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu oraz ruszanie z miejsca na wzniesieniu.

Gdy osoba egzaminująca wykona poprawnie wszystkie zadania, rozpoczyna się część praktyczna w ruchu ulicznym. Ocenie podlegają wykonywane manewry, jak i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Popełnienie tego samego błędu dwa razy oznacza zakończenie egzaminu wynikiem negatywnym. Egzaminator ma obowiązek poinformować kandydata o nieprawidłowym wykonaniu zadania i dać mu możliwość poprawy.

Nasza szkoła jazdy przygotowuje kursantów w sposób rzetelny, dostarczając wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Duża skuteczność prowadzonych kurów sprawia, że wielu udaje się zdać egzamin państwowy już za pierwszym razem, z czego jesteśmy wyjątkowo dumni!