kurs kategoria am

Kurs na kategorie AM – wszystko co musisz wiedzieć

Dla osób, które chciałby móc uczestniczyć w ruchu drogowym, a z pewnych względów nie chcą lub nie mogą uzyskać prawa jazdy wyższej kategorii, ciekawym rozwiązaniem jest kategoria AM. Za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego można rozpocząć tego typu kurs w szkole jazdy już na 3 miesiące przed ukończeniem 14 lat, a po ukończeniu zarówno kursu, jak i 14 roku życia, zapisać się na egzamin państwowy.

Jakie uprawnienia daje kategoria AM?

Pojazdy, które można prowadzić, dysponując kategorią AM prawa jazdy, to motorowery i czterokołowce lekkie. Jako te pierwsze rozumiemy dwukołowce oraz trójkołowce, których pojemność skokowa silnika spalinowego jest nie większa niż 50 cm³, a przypadku silnika elektrycznego, jego moc maksymalna nie przekracza 4 kW. Z kolei czterokołowiec lekki jest to pojazd, którego masa własna wynosi do 350 kg. We wszystkich opisanych przypadkach prędkość maksymalna konstrukcji nie może być większa niż 45 km/h.

Co oferuje szkoła jazdy w ramach kursu na kategorię AM?

Minimalna ilość czasu szkolenia, jaką muszą zapewnić szkoły jazdy dla swoich kursantów chcących zdobyć kategorię AM, wynosi łącznie 11 godzin. W ramach tego odbyć musi się co najmniej 5 godzin zajęć praktycznych obejmujących jazdę drogami publicznymi oraz ćwiczenia na placu. Pozostałe obowiązkowe 6 godzin stanowią zajęcia teoretyczne, a jedna z nich poświęcona musi być udzielaniu pierwszej pomocy. Na resztę kursu teoretycznego składa się nauka przepisów ruchu drogowego, opis budowy oraz wyposażenia motoroweru, a także informacje dotyczące techniki jazdy i eksploatacji pojazdu.

Jakie formalności należy dopełnić przed rozpoczęciem kursu na kategorię AM?

Przed rozpoczęciem kursu należy uzyskać od lekarza uprawnionego do badania kierowców wymagane orzeczenie, a osoby niepełnoletnie muszą pamiętać o pisemnej zgodzie rodzica lub opiekuna prawnego oraz ich obecności w Wydziale Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta przy składaniu wniosku. Na podstawie wniosku złożonego wraz z orzeczeniem lekarskim i fotografią, urzędnik wydaje numer Profilu Kandydata na Kierowcę, który potrzebny jest do zapisania się na kurs. Jak widać, objętość kursu na kategorię AM nie jest duża, a dzięki wyborowi szkoły jazdy cieszącej dobrymi opiniami, zdanie egzaminu nie powinno być trudnym zadaniem.