Zapisz się na kurs prawa jazdy

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, po wykonaniu badań lekarskich o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów, kieruje się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca stałego zameldowania i tam po złożeniu dokumentów, które wymienione są poniżej, zakłada tzw. (PKK) Profil Kandydata na Kierowcę. (czas od ręki, lub oczekiwanie max 2 dni robocze) Z tym dokumentem zgłasza się do ośrodka szkolenia kierowców, który za pomocą systemu teleinformatycznego połączonego z wydziałem komunikacji ,,ściąga dane kandydata do swojej ewidencji, co jest podstawą do rozpoczęcia szkolenia.

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie „Kierowca”, zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami. Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu. Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) (daje możliwość szkolenia i zdawania egzaminu na terenie całego kraju).

Poniżej dokumenty jakie są wymagane przy wizycie w wydziale komunikacji:

Po złożeniu w/w. dokumentów w Oddziale Praw Jazdy Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta (gminy) dla miejsca stałego zameldowania, zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców.

PKK wydaje się w przypadku:

Uwaga! możliwe jest zlecenie wyrobienia profilu PKK przez upoważnioną osobę. (w pierwszej linii pokrewieństwa bez opłat) (niespokrewnieni opłata 17 zł w znaczkach skarbowych)

Ważne!!!

Jazdy odwołujemy 24h przed umówionymi zajęciami. W momencie nieodwołania jazd i nie pojawienie się na nich zajęcia przepadają. Kursant zobowiązany jest do opłacenia niewyjeżdżonych godzin.