Do góry

Zapisz się

Zapisz się

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, po wykonaniu badań lekarskich o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów, kieruje się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca stałego zameldowania i tam po złożeniu dokumentów, które wymienione są poniżej, zakłada tzw. (PKK) Profil Kandydata na Kierowcę. (czas od ręki, lub oczekiwanie max 2 dni robocze) Z tym dokumentem zgłasza się do ośrodka szkolenia kierowców, który za pomocą systemu teleinformatycznego połączonego z wydziałem komunikacji ,,ściąga dane kandydata do swojej ewidencji, co jest podstawa do rozpoczęcia szkolenia.

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie "Kierowca", zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami. Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu. Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) (daje możliwość szkolenia i zdawania egzaminu na terenie całego kraju).

 

Poniżej dokumenty jakie są wymagane przy wizycie w wydziale komunikacji:

 • dowód tożsamości,
 • Jedno zdjęcie o wymiarach 35 45 mm, wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry. Obejmuje wizerunek od od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 7080% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Po złożeniu w/w. dokumentów w Oddziale Praw Jazdy Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta (gminy) dla miejsca stałego zameldowania, zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców.

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):
  • przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
  • przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
  • zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku,
 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie)

Uwaga! możliwe jest zlecenie wyrobienia profilu PKK przez upoważnioną osobę. (w pierwszej linii pokrewieństwa bez opłat) (niespokrewnieni opłata 17 zł w znaczkach skarbowych)

 

Ważne!!!

Jazdy odwołujemy 24h przed umówionymi zajęciami.W momencie nieodwołania jazd i nie pojawienie się na nich zajęcia przepadają. Kursant zobowiązany jest do opłacenia niewyjeżdżonych godzin.

PROSIMY ZAPISYWAĆ SIĘ POPRZEZ E-MAILA

oskaurinko@wp.pl

Media społecznościowe

Badania lekarskie: (200zł)
cookies
Informacja o ciasteczkach:

Ta strona używa cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

[x]